News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ทริปกิจกรรมถ่ายภาพช้างในวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2
Nov07
ทริปกิจกรรมถ่ายภาพช้างในวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มช. และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย จัดทริปกิจกรรมถ่ายภาพช้าง ครั้งที่ 2 ณ ปางช้างแม่แตง (Maetaeng Elephant Park) อ.แม่แตง จ.เช

07 พฤศจิกายน 2561 12:16:43 น. view: 2994

การประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ”
Jul27
การประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ”

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์หนังสั้นและคลิปวีดิโอ “เพื่อโลก เพื่อคุณ” พิธีเปิดได้รับเก

27 กรกฎาคม 2561 13:25:55 น. view: 2994

แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา
Jun07
แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษากระบวนวิชา 851351 กลยุทธ์การออกแบบและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (Strategic Design and Use of Media for Public Relations and Advertising) ได้นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าประเภทยาสีฟัน

07 มิถุนายน 2561 10:56:03 น. view: 2997

วิทยากรพิเศษ แนะแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ
May10
วิทยากรพิเศษ แนะแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ “แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ” เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 &

10 พฤษภาคม 2561 17:03:16 น. view: 2995

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
Apr29
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาส

29 เมษายน 2561 12:16:43 น. view: 2991

มีหัวข้อทั้งหมด 2675 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 179 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง