RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

ที่นี่ FM100 ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

รอบบ้านผ่านเมือง 11 กรกฏาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 11 กรกฏาคม 2559
11 ก.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง 4 กรกฏาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 4 กรกฏาคม 2559
04 ก.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง 27 มิถุนายน 2559

รอบบ้านผ่านเมือง27มิถุนายน2559
27 มิ.ย 2559


รอบบ้านผ่านเมือง 13 มิถุนายน 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 13 มิถุนายน 2559
20 มิ.ย 2559


รอบบ้านผ่านเมือง จันทร์ 13 มิย 59

รอบบ้านผ่านเมือง จันทร์ 13 มิย 59
13 มิ.ย 2559


รอบบ้านผ่านเมือง 6 มิถุนายน 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 6 มิถุนายน 2559
06 มิ.ย 2559มีหัวข้อทั้งหมด 297 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 30 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง