RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง เชียงใหม่เมืองงาม

ที่นี่ FM100 ช่วง เชียงใหม่เมืองงาม
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง เชียงใหม่เมืองงาม

เชียงใหม่เมืองงาม 4 ส.ค.66

สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ ร่วมพูดคุยกับ รศ.รวี ลงกานี ผู้เป็นทายาท คุณโมตีราม โกราน่า ผู้สร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ และเจ้าของเพจ “สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ (ขัวแขก) ผศ.ดร..อารตี อยุทธคร ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มช. นักวิชาการด้านอินเดียศึกษา และผู้ประพันธ์ร่วม หนังสือ "ชุมชนอินเดียเชียงใหม่: อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายการค้า" และ คุณดุสิต ชวชาติ สมาชิกชุมชนย่านตลาดวโรรส และผู้มีประสบการณ์ร่วมสมัยกับบุคคลหลายรุ่นในบริบทแห่งพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย
04 ส.ค 2566


มีหัวข้อทั้งหมด 179 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 18 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง