RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

ที่นี่ FM100 ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

รอบบ้านผ่านเมือง 19 มิ.ย.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
19 มิ.ย 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 5 มิ.ย.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
05 มิ.ย 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 22 พ.ค.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
22 พ.ค 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 15 พ.ค.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
16 พ.ค 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 17 เม.ย.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
17 เม.ย 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 27 มี.ค.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
27 มี.ค 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 14 มี.ค.65

เรื่องเมืองๆ
14 มี.ค 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 27 ก.พ.65

เรื่องเมืองๆ
27 ก.พ 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 20 ก.พ.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
20 ก.พ 2566


รอบบ้านผ่านเมือง 13 ก.พ.65

ช่วงเรื่องเมืองๆ
13 ก.พ 2566


มีหัวข้อทั้งหมด 297 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 30 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง