RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ FM100 Biz Stories

FM100 Biz Stories
รายการ: FM100 Biz Stories

FM100 Biz Stories 18 ก.ย. 66

ฟุรุซาโตะโนเซ: ภาษีท้องถิ่นที่มาจากการบริจาค / รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อดีตหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น
18 ก.ย 2566


FM100 Biz Stories 11 ก.ย. 66

จากชั้นเรียนสู่นวัตกรรมการคัดเพศโค / รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม โนวาส จำกัด
11 ก.ย 2566


FM100 Biz Stories 4 ก.ย. 66

สร้างธุรกิจให้เติบโต ด้วยนวัตกรรมแบบสร้างสรรค์ (Beyond Disruption) / ผศ.ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษาด้านการตลาด ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
04 ก.ย 2566


FM100 Biz Stories 28 ส.ค. 66

  สร้างแบรนด์ให้ฮิต ต้องคิดอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing) / ผศ.ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษาด้านการตลาด ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
28 ส.ค 2566


FM100 Biz Stories 21 ส.ค. 66

การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสนามการแข่งขันด้านธุรกิจในวัยมหาวิทยาลัย / นายพงศ์ภัค ดวงแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ส.ค 2566


FM100 Biz Stories 14 ส.ค. 66

ธุรกิจเพื่อสังคม: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด / อ.เขมิยา สิงห์ลอ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ETHNICA กระเป๋าจากผ้าทอชนเผ่า / เจ้าของร้านเครื่องเงินออนไลน์ Karen Cottage
14 ส.ค 2566


FM100 Biz Stories 7 ส.ค. 66

การสร้างสมดุลในการทำงานท่ามกลางเจเนอเรชันที่หลากหลาย / คุณศิริรัตน์ เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นักออกแบบชีวิต จำกัด / ผู้จัดการภาคอาวุโส ทีมงานเดอะรวยกรุ้ป บริษัท เอไอเอ
07 ส.ค 2566


FM100 Biz Stories 31 ก.ค. 66

Digital Marketer อาชีพที่ขับเคลื่อนด้วย Passion / คุณปรางค์ ทองคำกูล Digital Marketer / นักศึกษาปริญญาโท ปี 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 ก.ค 2566


FM100 Biz Stories 24 ก.ค. 66

สตาร์ทอัพเครื่องสำอางไทย จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล / รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ เครื่องสำอาง และเวชสำอาง รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากเวทีประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
24 ก.ค 2566


FM100 Biz Stories 17 ก.ค. 66

บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมความสำเร็จแห่งอาชีพให้กับนักศึกษา / ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ / ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center: CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ก.ค 2566


มีหัวข้อทั้งหมด 38 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 4 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง