RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ เปิดบ้านพยาบาล มช.

เปิดบ้านพยาบาล มช.
รายการ: เปิดบ้านพยาบาล มช.

เปิดบ้านพยาบาล มช.11 ก.ย..66

"เสริมสร้างพลังใจ ใส่ใจสุขภาพจิต" เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก / รศ.ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ผู้อำนวยการสะมาริตันส์เชียงใหม่  
11 ก.ย 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 14 ส.ค.66

นมแม่ วัคซีนหยดแรกของลูกน้อย / ผศ.ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 ส.ค 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 10 ก.ค. 66

สร้าง mindset ดี ๆ เพื่อความเจริญงอกงามของจิตใจ / รศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี / อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10 ก.ค 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 12 มิ.ย. 66

เมื่อเกิดหมดไฟในการทำงาน....จัดการกับตัวเองยังไงดี / อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 มิ.ย 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 8 พ.ค. 66

บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบในควันร้าย / ผศ.ดร.รุจาธร อินทรตุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประธานกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภาคเหนือ
08 พ.ค 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 10 เม.ย.66

อุบัติภัยทางน้ำ: เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามของผู้ปกครอง / ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน อ.สุทธิรัตน์ เจริญพรพงศ์ และอ.จิราพร มิตรมาตย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 เม.ย 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 13 มี.ค. 66

ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม / รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 มี.ค 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 13 ม.ค. 66

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / ผศ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 ก.พ 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 9 ม.ค. 66

การปรับปรุงหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. / ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09 ม.ค 2566


มีหัวข้อทั้งหมด 9 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง