RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ เปิดบ้านพยาบาล มช.

เปิดบ้านพยาบาล มช.
รายการ: เปิดบ้านพยาบาล มช.

เปิดบ้านพยาบาล มช. 13 มี.ค. 66

ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม / รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 มี.ค 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 13 ม.ค. 66

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / ผศ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 ก.พ 2566


เปิดบ้านพยาบาล มช. 9 ม.ค. 66

การปรับปรุงหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. / ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09 ม.ค 2566


มีหัวข้อทั้งหมด 3 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง