RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รายการ: สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Ep.25 MFA Update Kuwait Upbeat

นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ คูเว็ต หัวข้อ " Kuwait Upbeat" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 3 กรกฎาคม 2564
03 ก.ย 2564


Ep.24 MFA Update Vaccination for Foreign Residents in Thailand

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ หัวข้อ "Vaccination for Foreign Residents in Thailand"
13 ส.ค 2564


Ep.23 MFA Update Strengthening Thai- Malaysian Border Relationship Opportunities and Challenges

นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หัวข้อ "Strengthening Thai- Malaysian Border Relationship : Opportunities and Challenges" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 6 สิงหาคม 2564
06 ส.ค 2564


Ep.22 MFA Update Strengthening Thailands Cooperation with Guangdong and Hainan

นางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว หัวข้อ "Dubai : the City of Gold" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
30 ก.ค 2564


Ep.21 MFA Update Dubai the City of Gold

นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ หัวข้อ "Dubai : the City of Gold" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
23 ก.ค 2564


Ep.20 MFA Update Thailand’s Economic and Investment Opportunities in Southern Vietnam

นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ หัวข้อ "Thailand’s Economic and Investment Opportunities in Southern Vietnam" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564
16 ก.ค 2564


Ep19 MFA Update APEC Secretariat in Singapore

นายเกริกภูมิ จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานเลขาธิการเอเปค หัวข้อ "ภารกิจอันท้าทายและประสบการณ์ในฐานะคนไทยหนึ่งเดียว ในสำนักงานเลขาธิการเอเปค สิงคโปร์ " อ
02 ก.ค 2564


Ep.18 MFA Update Thailand One of the Worlds Top Foreign Filming Destinations

นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำอาร์เจนตินา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์จากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในไทย หัวข้อ "Thailand: One of the World's Top Foreign Filming Destinations"
18 มิ.ย 2564


Ep.17 MFA Update Dongxing port at Guangxi An Opportunity for Thai Fruits Export to China

นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง หัวข้อ "An Opportunity for Thai Fruits Export to China" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 11 มิุนายน 2564
11 มิ.ย 2564


Ep.16 MFA Update ThailandPakistan Business Relations and Thai Students Affairs

นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ปากีสถาน หัวข้อ "Thailand-Pakistan Business Relations and Thai Students Affairs During the Covid-19 Pandemic" ออกอากาศทาง FM 88 MHz เมื่อ 4 มิุนายน 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
04 มิ.ย 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 22 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง