RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 24 ก.ค.64

วัคซีนโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคไต
24 ก.ค 2564สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 10 ก.ค.64

 โรคหัวใจและหลอดเลือด กับการฉีดวัคซีนโควิด-19
10 ก.ค 2564


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 26 มิ.ย.64

วัคซีนโควิด-19 กับอาการทางระบบประสาทและสมอง
26 มิ.ย 2564
สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 29 พ.ค.64

การได้ยินในผู้สูงอายุ
29 พ.ค 2564


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 22 พ.ค.64

ไขข้อข้องใจวัควซีนโควิด
22 พ.ค 2564สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 8 พ.ค.64

ติดตามภารกิจพิชิต COVID-19
08 พ.ค 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 132 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 14 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง