RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100
รายการ: ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

แถลงมาตราการช่วยเหลือทางการเงิน
02 ส.ค 2564ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

แถลงโควิด19
27 ก.ค 2564

ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

สถานการณ์โควิด 19
20 ก.ค 2564ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

แถลงโควิด 19
19 ก.ค 2564มีหัวข้อทั้งหมด 360 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 36 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง