RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100
รายการ: ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
25 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100 ช่วง2

คุยกับ กรรณิกา เพชรแก้ว
22 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่
21 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
21 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง3 13.10-13.35

ห้องข่าว FM100ช่วง3
21 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง4 13.35-14.00

ห้องข่าว FM100ช่วง4 
21 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

ประกันสังคม
18 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง2 9.10-9.30

ห้องข่าว FM100ช่วง2
18 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100

คุยกับกรรณิกา เพชรแก้ว
15 ม.ค 2564


ห้องข่าว FM100ช่วง1 8.10-8.30

วันหยุดประจำภาคเหนือ
12 ม.ค 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 331 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 34 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง