RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Economics Hilight

Economics Hilight
รายการ: Economics Hilight
Economics Hilight 14 มิ.ย.66

14/06/2566
14 มิ.ย 2566Economics Hilight

ภาพรวมเศรษฐกิจเชียงใหม่ ช่วงหมอกควัน
01 มี.ค 2566Economics Hilight

....
18 ม.ค 2566มีหัวข้อทั้งหมด 236 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 24 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง