RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Economics Hilight

Economics Hilight
รายการ: Economics Hilight

Economics Hilight

ภาพรวมเศรษฐกิจเชียงใหม่ ช่วงหมอกควัน
01 มี.ค 2566Economics Hilight

....
18 ม.ค 2566Economics Hilight 21 ก.ย.65

ความสัมพันธ์ระหว่างปศุสัตว์กับเศรษฐศาสตร์
21 ก.ย 2565


Economics Hilight

บทบาทของ มช.กับApec
31 ส.ค 2565


Economics Hilight

Apec
17 ส.ค 2565


Economics Hilight

เศรษฐกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10 ส.ค 2565


Economics Hilight

การก้าวกระโดดของเทคโรโลยีกับเศรฐกิจ
27 ก.ค 2565


Economics Hilight

20/07/2565
20 ก.ค 2565


มีหัวข้อทั้งหมด 230 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 23 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง