RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ห้องแพทย์

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับไตวาย นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ เเพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต ศูนย์ศรีพัฒน์ มช.
24 ส.ค 2565


ห้องเเพทย์ 27 ก.ค.65

โรคลำไส้แปรปรวน  นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม เเพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะเเพทยศาสตร ์ มช.  
27 ก.ค 2565


ห้องเเพทย์ 22 มิ.ย.2565

ความดันโลหิตสูง นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ เเพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะเเพทยศาสตร์ มช.
22 มิ.ย 2565


ห้องเเพทย์

เรื่องวิตามิน และ เกลือแร่ดูแลหัวใจ โดย.พญ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแทย์ศาสตร์ มช.
25 พ.ค 2565


ห้องเเพทย์ 27 เม.ย.2565

โรคกระดูกในผู้สูงอายุ นพ.ภูธร สังขรักษ์ เเพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะเเพทยศาสตร์ มช.
27 เม.ย 2565


ห้องเเพทย์ 30 มี.ค.65

Office Syndrome พญ.พิมพ์ทอง จิตสกุลชัยเดช เเพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะเเพทยศาสตร์ มช.    
30 มี.ค 2565


ห้องเเพทย์

แนวทางการตรวจสุขภาพตาในแต่ละช่วงอายุ โดย.นพ.ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสนร จักรษุแพทย์ ศุนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ก.พ 2565


ห้องเเพทย์

วิตามินดี  อ.พญ.อนุธิดา เชาว์วิศิษฐ์เสรี เเพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ศรีพัฒน์ มช.
27 ม.ค 2565


ห้องเเพทย์ 26 ม.ค.65

Vitamin D อ.พญ.อนุธิดา เชาว์วิเศิษฐ์เสรี เเพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะเเพทยศาสตร์ มช.
26 ม.ค 2565


ห้องเเพทย์

ภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือด นพ.วิศรุต ศุภรัตน์ภิญโญ ศูนย์ศรีพัฒน์ 
22 ธ.ค 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 201 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 21 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง