RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน
รายการ: ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน 27 ก.ย.2563

สัมภาษณ์พิเศษท่านรองอัยการจังหวัด ตอนที่ 2
27 ก.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 20 ก.ย.2563

สัมภาษณ์พิเศษท่านรองอัยการจังหวัด ตอนที่ 1
20 ก.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 30 ส.ค.2563

ข้อกฎหมายที่สำคัญกรณีเปิดรับบริจาคช่วยไฟป่า ฌอน บูรณะหิรัญ
30 ส.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 23 ส.ค.2563

หลักในการทำสัญญาเบื้องต้น
23 ส.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 16 ส.ค.2563

ชุมนุมอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
16 ส.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 9 ส.ค.2563

อัยการ..สำคัญไฉนในกระบวนการยุติธรรมอาญา
09 ส.ค 2563
ตราชูคู่ชาวบ้าน 19 ก.ค.2563

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต การสมรสเท่าเทียม
19 ก.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 209 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 21 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง