RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เล่าขานงานวิจัย

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง  เล่าขานงานวิจัย
รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เล่าขานงานวิจัย

โฟกัสเชียงใหม่ 22 มิ.ย.61

สถาบันเเมคเคน
22 มิ.ย 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 30 มี.ค.61

สถาบันเเมคเคน
30 เม.ย 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 29 ธ.ค.60

สถาบันเเมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ
29 ธ.ค 2560


โฟกัสเชียงใหม่ 24 พ.ย.60

สถาบันเเมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
24 พ.ย 2560โฟกัสเชียงใหม่ 10พ.ย.60

โรคไข้เลือดออก
10 พ.ย 2560


โฟกัสเชียงใหม่ 22ก.ย.60

สถาบันเเมคเคนฯ
22 ก.ย 2560


โฟกัสเชียงใหม่ 8ก.ย.60

ทำมาหากิน
08 ก.ย 2560


โฟกัสเชียงใหม่ 11สิงหาคม60

ช่วงทำมาหากิน
11 ส.ค 2560


โฟกัสเชียงใหม่ 28ก.ค.60

ช่วงแรก โรงพยาบาลเเมคเคน ช่วงหลัง เล่าเรื่องหนัง
28 ก.ค 2560


มีหัวข้อทั้งหมด 49 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 5 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง