RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เล่าขานงานวิจัย

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง  เล่าขานงานวิจัย
รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เล่าขานงานวิจัย

เล่าขานงานวิจัย 2 กันยายน 2559

โฟกัสเชียงใหม่ 2 กันยายน 2559
02 ก.ย 2559โฟกัสเชียงใหม่ 19 สิงหาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ 19 สิงหาคม 2559
19 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ 12 สิงหาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ 12 สิงหาคม 2559
12 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2559
05 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ 29 กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ 29 กรกฏาคม 2559
29 ก.ค 2559โฟกัสเชียงใหม่ 15 กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ 15 กรกฏาคม 2559
15 ก.ค 2559มีหัวข้อทั้งหมด 49 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 5 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง