RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ห้องแพทย์ 12ต.ค.59

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ (ทันตะ)12 ตุลาคม 2559
12 ต.ค 2559


ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 5 ตุลาคม 2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 5 ตุลาคม 2559
05 ต.ค 2559


ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 28 กันยายน 2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 28 กันยายน 2559
28 ก.ย 2559ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 14 กันยายน 2559

ร้อยสาระ ห้องแพทย์ 14 กันยายน 2559
14 ก.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 200 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 20 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง