RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน 20 ม.ค.2561

ผญ๋าชุมชน 20 ม.ค.2561
20 ม.ค 2561


ผญ๋าชุมชน 13 ม.ค.2561

ผญ๋าชุมชน 13 ม.ค.2561
13 ม.ค 2561


ผญ๋าชุมชน 6 ม.ค.2561

ผญ๋าชุมชน 6 ม.ค.2561
06 ม.ค 2561


ผญ๋าชุมชน 30 ธ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน 30 ธ.ค.2560
30 ธ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน 23 ธ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน 23 ธ.ค.2560
23 ธ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน 16 ธ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน 16 ธ.ค.2560
16 ธ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน 2 ธ.ค.2560

ผญ๋าชุมชน 2 ธ.ค.2560
02 ธ.ค 2560


ผญ๋าชุมชน 25 พ.ย.2560

ผญ๋าชุมชน 25 พ.ย.2560
25 พ.ย 2560


ผญ๋าชุมชน 18 พ.ย.2560

ผญ๋าชุมชน 18 พ.ย.2560
18 พ.ย 2560


ผญ๋าชุมชน 11 พ.ย.2560

ผญ๋าชุมชน 11 พ.ย.2560
11 พ.ย 2560


มีหัวข้อทั้งหมด 169 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 17 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง