RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน
รายการ: ผญ๋าชุมชน

ผญ๋าชุมชน 6 สิงหาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 6 สิงหาคม 2559
06 ส.ค 2559


ผญ๋าชุมชน30กรกฏาคม 2559

ผญ๋าชุมชน30กรกฏาคม2559
30 ก.ค 2559


ผญ๋าชุมชน23กรกฏาคม 2559

ผญ๋าชุมชน23กรกฏาคม 2559
23 ก.ค 2559


ผญ๋าชุมชน17กรกฏาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 17 กรกฏาคม 2559
16 ก.ค 2559


ผญ๋าชุมชน 9 กรกฏาคม 2559

ผญ๋าชุมชน 9 กรกฏาคม 2559
10 ก.ค 2559


ผญ๋าชุมชน 25 มิถุนายน 2559

ผญ๋าชุมชน 25 มิถุนายน 2559
25 มิ.ย 2559


ผญ๋าชุมชน 18 มิถุนายน 2559

ผญ๋าชุมชน 18 มิถุนายน 2559
18 มิ.ย 2559


ผญ๋าชุมชน 11 มิถุนายน 2559

ผญ๋าชุมชน 11 มิถุนายน 2559
11 มิ.ย 2559


ผญ๋าชุมชน 4 มิถุนายน 2559

ผญ๋าชุมชน 4 มิถุนายน 2559
04 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 169 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 17 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง