RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ เล่าขานล้านนา

เล่าขานล้านนา
รายการ: เล่าขานล้านนา

เล่าขานล้านนา 4 กันยายน 2559

เล่าขานล้านนา 4 กันยายน 2559
04 ก.ย 2559


เล่าขานล้านนา28สิงหาคม2559

เล่าขานล้านนา28สิงหาคม2559
28 ส.ค 2559


เล่าขานล้านนา24กรกฏาคม 2559

เล่าขานล้านนา24กรกฏาคม 2559
24 ก.ค 2559


เล่าขานล้านนา17กรกฏาคม 2559

เล่าขานล้านนา17กรกฏาคม 2559
17 ก.ค 2559


เล่าขานล้านนา 10 กรกฏาคม 2559

เล่าขานล้านนา 10 กรกฏาคม 2559
10 ก.ค 2559


เล่าขานล้านนา 16 มิถุนายน 2559

เล่าขานล้านนา 26 มิถุนายน 2559
26 มิ.ย 2559


เล่าขานล้านนา 26 มิถุนายน 2559

เล่าขานล้านนา 26 มิถุนายน 2559
26 มิ.ย 2559


เล่าขานล้านนา 19 มิถุนายน 2559

เล่าขานล้านนา 19 มิถุนายน 2559
19 มิ.ย 2559


เล่าขานล้านนา 12 มิถุนายน 2559

เล่าขานล้านนา 12 มิถุนายน 2559
12 มิ.ย 2559


เล่าขานล้านนา 5 มิถุนายน 2559

เล่าขานล้านนา 5 มิถุนายน 2559
05 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 170 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 17 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง