RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 10 มี.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 10 มี.ค.2562
10 มี.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 3 มี.ค.2562

 ตะวันออกปริทัศน์ 3 มี.ค.2562
03 มี.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 24 ก.พ.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 24 ก.พ.2562
24 ก.พ 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 10 ก.พ.2562

 ตะวันออกปริทัศน์ 10 ก.พ.2562
10 ก.พ 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 3 ก.พ.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 3 ก.พ.2562
03 ก.พ 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 27 ม.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 27 ม.ค.2562
27 ม.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 20 ม.ค.2562

ตะวันออกปริทัศน์ 20 ม.ค.2562
20 ม.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 13 ม.ค.2562

 ตะวันออกปริทัศน์ 13 ม.ค.2562
13 ม.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 6 ม.ค.2562

 ตะวันออกปริทัศน์ 6 ม.ค.2562
06 ม.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 30 ธ.ค.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 30 ธ.ค.2561
30 ธ.ค 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 215 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 22 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง