RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 27 มีนาคม2564

รายการตะวันออกปริทัศน์
02 เม.ย 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 20 มี.ค.2564

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
20 มี.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 13 มี.ค.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
13 มี.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 6 มี.ค.2564

สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
06 มี.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 27 ก.พ.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
27 ก.พ 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 20 ก.พ.2564

สาขาวิชาภาษาจีน
20 ก.พ 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 13 ก.พ.2564

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
13 ก.พ 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 6 ก.พ.2564

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
06 ก.พ 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 30 ม.ค.2564

สาขาวิชาภาษาจีน
30 ม.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 23 ม.ค.2564

สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
23 ม.ค 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 216 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 22 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง