RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ร้อยสาระ ช่วง ร้อยสาระพาชิม

ร้อยสาระ ช่วง ร้อยสาระพาชิม
รายการ: ร้อยสาระ ช่วง ร้อยสาระพาชิม

ร้อยสาระพาชิม นครา จาร์แด็ง 28 กรกฏาคม 2559

ร้อยสาระพาชิม 28 กรกฏาคม 2559
28 ก.ค 2559


ร้อยสาระพาชิม ร้านหอมดอย 21 กรกฏาคม 2559

ร้อยสาระพาชิม ร้านหอมดอย 21 กรกฏาคม 2559
21 ก.ค 2559


พาชิมกาครัวสมคิด 14 กรกฏาคม 2559

ร้อยสาระพาชิมครัวสมคิด 14 กรกฏาคม  2559
14 ก.ค 2559พาชิมกาแฟแมีกบ้านดงวิวดอย 23 มิย 59

พาชิมกาแฟแมีกบ้านดงวิวดอย 23 มิย 59
23 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 176 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 18 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง