RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน
รายการ: ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน 6 สิงหาคม 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 6 สิงหาคม 2559
06 ส.ค 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 30 กรกฏาคม 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 30 กรกฏาคม 2559
30 ก.ค 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 23 กรกฏาคม 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 23 กรกฏาคม 2559
23 ก.ค 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 16 กรกฏาคม 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 16 กรกฏาคม 2559
16 ก.ค 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 9 กรกฏาคม 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 9 กรกฏาคม 2559
09 ก.ค 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 25 มิถุนายน 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 25 มิถุนายน 2559
25 มิ.ย 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 18 มิถุนายน 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 18 มิถุนายน 2559
18 มิ.ย 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 11 มิถุนายน 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 11 มิถุนายน 2559
11 มิ.ย 2559


ตราชูคู่ชาวบ้าน 4 มิถุนายน 2559

ตราชูคู่ชาวบ้าน 4 มิถุนายน 2559
04 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 209 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 21 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง