RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 23 ธ.ค.60

ตอน ธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรค
23 ธ.ค 2560


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 16 ธ.ค.60

ตอน ตอน โครงการ EYE CMU Run for Sight
16 ธ.ค 2560สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก25พ.ย.60

ตอน ตอนพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่
25 พ.ย 2560

มีหัวข้อทั้งหมด 244 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง