RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.
รายการ: รายการยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 23 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 23 มิ.ย.2562
23 มิ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 22 มิ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง1) 22 มิ.ย.2562
22 มิ.ย 2562


ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 22 มิ.ย.2562

ที่นี่ ม.ช.(ชั่วโมง2) 22 มิ.ย.2562
22 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 16 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1)
16 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 16 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2)
16 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 15 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 
15 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 15 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 
15 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 9 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 9 มิ.ย.2562
09 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 9 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง2) 9 มิ.ย.2562
09 มิ.ย 2562


ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 8 มิ.ย.2562

ที่นี่ มช(ชั่วโมง1) 8 มิ.ย.2562
08 มิ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 427 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 43 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง