RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ม.ค.2563
09 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ม.ค.2563 ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ม.ค.2563   ข่าวสารล้านนาเย็น 9 ม.ค.2563
09 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 8 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 8 ม.ค.2563
08 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 7 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 7 ม.ค.2563
07 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 6 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 6 ม.ค.2563
06 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 3 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 3 ม.ค.2563
03 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 2 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 2 ม.ค.2563
02 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 1 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 1 ม.ค.2563
01 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 31 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 31 ธ.ค.2562
31 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเย็น 30 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเย็น 30 ธ.ค.2562
30 ธ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 241 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง