RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเย็น 17.35-18.00 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 15 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 15 พ.ค.2563
15 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 14 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 14 พ.ค.2563
14 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 13 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 13 พ.ค.2563
13 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 12 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 12 พ.ค.2563
12 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 11 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 11 พ.ค.2563
11 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 8 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 8 พ.ค.2563
08 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 7 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 7 พ.ค.2563
07 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 6 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 6 พ.ค.2563
06 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 5 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 5 พ.ค.2563
05 พ.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเย็น 4 พ.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเย็น 4 พ.ค.2563
04 พ.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 241 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง