RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สปอต PSA แพทย์ฉุกเฉิน 1669

สปอต PSA แพทย์ฉุกเฉิน 1669
รายการ: สปอต PSA แพทย์ฉุกเฉิน 1669

เหตุผลที่ต้องโทร 1669

เหตุผลที่ต้องโทร 1669
02 พ.ย 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 21 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 3 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง