RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 24 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 24 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 24 สิงหาคม 2559
24 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 23 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 23 สิงหาคม 2559
23 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 23 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 23 สิงหาคม 2559
23 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 22 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 22 สิงหาคม 2559
22 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 22 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 22 สิงหาคม 2559
22 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 19 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 19 สิงหาคม 2559
19 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 19 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 19 สิงหาคม 2559
19 ส.ค 2559


มรดกล้านนา19สิงหาคม 2559

มรดกล้านนา19สิงหาคม 2559
19 ส.ค 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 18 สิงหาคม 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 18 สิงหาคม 2559
18 ส.ค 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 1668 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 167 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง