RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 6 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 6 มิถุนายน 2559
06 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 6 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 6 มิถุนายน 2559
06 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 3 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 3 มิถุนายน 2559
03 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 3 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 3 มิถุนายน 2559
03 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 2 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 2 มิถุนายน 2559
02 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 2 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 2 มิถุนายน 2559
02 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 1 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 1 มิถุนายน 2559
01 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 1 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 1 มิถุนายน 2559
01 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 1668 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 167 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง