RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเย็น 14 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 14 มิถุนายน 2559
14 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 13 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 13 มิถุนายน 2559
13 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 10 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 10 มิถุนายน 2559
10 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 10 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 10 มิถุนายน 2559
10 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 9 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 9 มิถุนายน 2559
09 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 9 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 9 มิถุนายน 2559
09 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 8 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 8 มิถุนายน 2559
08 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 8 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 8 มิถุนายน 2559
08 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเย็น 7 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเย็น 7 มิถุนายน 2559
07 มิ.ย 2559


ข่าวสารล้านนาเช้า 7 มิถุนายน 2559

ข่าวสารล้านนาเช้า 7 มิถุนายน 2559
07 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 1668 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 167 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง