RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ อินไซด์แมสคอม

อินไซด์แมสคอม
รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 8 ม.ค 2562

มหาวิทยาลัยที่มีการสอนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนปรับตัวอย่างไรในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยนเแปลงได้อย่างรวดเร็ว พบกับ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08 ม.ค 2562


Inside Masscomm 1 ม.ค2562

อาจารย์แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอะไรจากการร่วมโครงการ Talent Mobility ไปศึกษาการทำงานขององค์กรสื่อ อาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ ที่ Atime Media และ อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ ที่วิทยุ Thai PBS Online
01 ม.ค 2562


Inside Masscomm 25 ธ.ค.2561

 Inside Masscomm 25 ธ.ค.2561
25 ธ.ค 2561


Inside Masscomm 18 ธ.ค.2561

เปิดพฤติกรรมออนไลน์คนไทย 2018
18 ธ.ค 2561


Inside Masscomm 11 ธ.ค.2561

การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
11 ธ.ค 2561


Inside Masscomm 4 ธ.ค.2561

"หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ผ่านสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการแล้ว" ติดตามจากรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
04 ธ.ค 2561


Inside Masscomm27พ.ย.2561

Inside Masscomm 27 พ.ย.2561
27 พ.ย 2561


Inside Masscomm20พ.ย.2561

การคุกคามทางเพศออนไลน์
20 พ.ย 2561


Inside Masscomm13พ.ย.2561

การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวิชาการผลิตสื่อใหม่ขั้นสูง กับการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ และองค์กรต่างๆ
13 พ.ย 2561


Inside Masscomm 6 พ.ย.2561

ตอน หลักสูตรภาพยนต์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มช.
06 พ.ย 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 233 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 24 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง