RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 2 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเช้า 2 ม.ค.2563
02 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเช้า 1 ม.ค.2563

ข่าวสารล้านนาเช้า 1 ม.ค.2563
01 ม.ค 2563


ข่าวสารล้านนาเช้า 31 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 31 ธ.ค.2562
31 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 30 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 30 ธ.ค.2562
30 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 27 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 27 ธ.ค.2562
27 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 26 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 26 ธ.ค.2562
26 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 25 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 25 ธ.ค.2562
25 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 24 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 24 ธ.ค.2562
24 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 23 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 23 ธ.ค.2562
23 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 20 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 20 ธ.ค.2562
20 ธ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 1668 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 167 หน้า




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง