RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.
รายการ: ข่าวสารล้านนาเช้า 08.10-08.30 น.

ข่าวสารล้านนาเช้า 19 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 19 ธ.ค.2562
19 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 18 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 18 ธ.ค.2562
18 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 17 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 17 ธ.ค.2562
17 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 16 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 16 ธ.ค.2562
16 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 13 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 13 ธ.ค.2562
13 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 12 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 12 ธ.ค.2562
12 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 11 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 11 ธ.ค.2562
11 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 10 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 10 ธ.ค.2562
10 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 9 ธ.ค.2562

ข่าวสารล้านนาเช้า 9 ธ.ค.2562
09 ธ.ค 2562


ข่าวสารล้านนาเช้า 6 ธ.ค.2562

 ข่าวสารล้านนาเช้า 6 ธ.ค.2562
06 ธ.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 1668 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 167 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง